Selbu Byggtre AS har siden oppstarten prosjektert og produsert store deler av sine leveranser i prefabrikkerte elementer og byggekomponenter i tre. Dette med tanke på å gjøre monteringsdelen av produktet ute på byggeplass mest mulig effektiv og kortvarig. Etter flere år med bygging av hytter i egen regi har vi utviklet produksjonsmetoder og kompetanse til også å kunne tilby våre elementprodukter og komponenter til flere markeder, blant annet til ferdighusleverandører og entreprenører. Elementproduktene markedsføres og tilbys under merkenavnet «Selbu Byggelement»

Selbu Byggtre AS har høy kompetanse og stor fleksibilitet innenfor prosjektering, produksjon og montering.

Erfaringer viser at godt samarbeid med kunde skaper gode og effektive løsninger. I tillegg god kvalitet. Vi skreddersyr leveransen etter dine ønsker.

Fordelene er mange:

 • Spart total byggetid
 • Produksjon under tørre og kontrollerte forhold innendørs
 • Kort tid til tett av bygg – reduserer faren for fuktskader.
 • Bygg er mindre utsatt for vær og vind i byggetid.
 • Produksjon i grunn og bygg kan gjøres parallelt.
 • Bedre kontroll fremdrift, kostnad og kvalitet.
 • Mindre avfall på byggeplass.
 • Reduserte kostnader totalt.

Bruksområder:

 • Yttervegger
 • Etasjeskiller
 • Takelementer
 • Lyd og brannskillevegger
 • Innfyllingselementer
 • Bærevegger
 • Gesims- raftekasser